Възстановяване на информация чрез Data Rescue във Flyme 7

  Meizu MY+

Една от най-ценните добавки във Flyme 7 е Data Rescue. Тя си е активна по подразбиране, няма нужда от някакви настройки. Това е възможност да си възстановим данните от телефона, в случай на повреда.

Вариантите са два, в зависимост от щетата – дали телефонът не може да зареди ОС или не се вижда нищо на дисплея.

А. Ако телефонът не може да стартира правилно, влизаме в „Recovery mode“, за да си експортнем информацията. За целта:
1. Изключваме телефона, свързваме го с компютър чрез USB кабел. Натискаме едновременно „Power“ бутона и „Volume+“, за да влезем в „Recovery mode“.
2. С „Volume“ бутоните „+“ или „–“ движим нагоре/надолу и се позиционираме върху опцията „USB connection“, а с натискане на „Power“ бутона потвърждаваме избора си. Вече можем да прехвърлим данните си.

Б. Операционната ни система се стартира правилно, но екранът ни е повреден и не виждаме нищо. Обаче телефонът ни не е настроен за връзка чрез USB в „MTP mode“ (за прехвърляне на файлове), а само за зареждане и нямаме достъп до информацията си чрез компютъра.
1. Свързваме телефона с компютъра чрез USB кабела.
2. Молим някого от контактната си листа да изпрати СМС на нашия номер със съдържание:
A. *##*, ако нямаме парола за заключване на екрана.
B. *#моята парола#*, ако имаме парола. Например, ако паролата е 0000, СМС-ът трябва да е със съдържание *#0000#*
3. При получаване на коректното съобщение, телефонът ни автоматично ще превключи в „MTP mode“ и ще чуем уведомителен звук. Готово, вече виждаме телефона си на компютъра и можем да прехвърлим информацията.


Вашият коментар