Meizu с патент за оборудване в автомобилната индустрия

  Meizu MY+
Meizu с патент за оборудване в автомобилната индустрия

Заявка за патент на Zhuhai Meizu Technology Co., Ltd. с номер CN113511042A беше публикувана днес на сайта на китайското патентно ведомство. Датата на кандидатстване е 30 април 2021 година.

Meizu patent Vehicle control method

Настоящият патент е свързан с автомобилната индустрия и цели да подобри качеството на пътуване. Става въпрос за бордово оборудване, намиращо се извън кабината на превозното средство.

Оборудването представлява устройство за отопление на врати и/или прозорци. Методът за управление следи температурата и влажността извън кабината и включва/изключва автоматично отоплителното устройство при достигане на предварително зададени условия.

Тоест, в зависимост от температурата и влажността извън кабината на превозното средство, отоплителното устройство се включва автоматично, което намалява времето, необходимо за разтапяне на леда по кабината и подобрява ефективността.

Това не е първа разработка на Meizu, свързана с автомобилната индустрия. Както вече знаем, компанията работи и върху системата Flyme for Car.

Meizu Flyme for Car

Вашият коментар