Нов патент на Meizu, свързан с устройството на камерата в мобилен терминал

  Meizu MY+
Нов патент на Meizu, свързан с устройството на камерата в мобилен терминал

Нов патент (CN217563694U) на Meizu Technology беше публикуван на сайта на Китайската държавна служба за интелектуална собственост. Полезният модел се отнася до устройството на камерата в мобилен терминал. Мобилният терминал може да бъде смартфон, таблет, преносим компютър, интелигентно носимо устройство и т.н.

Съгласно патентната спецификация, в момента повечето мобилни терминали използват множество камери, които изпълняват различни функции. Всяка камера включва съответен фоточувствителен модул (CCD или CMOS матрица) и обектив (набор от лещи). Ограниченото пространство на мобилния терминал ограничава и броя на камерите. Целта на този патент е да раздели модула на сензора за изображения и модула на обектива.

Meizu patent CN217563694U camera

В полезния модел на Meizu фоточувствителният модул (31) е поставен на движеща се фоточувствителна рамка (32) и се свързва селективно към съответния обектив (21). Броят и параметрите на оптичните лещи във всеки обектив могат да бъдат различни, за да се постигнат различни функции на камерата.

Фоточувствителната рамка може да е снабдена с шлицов отвор, през който преминава спираловиден шлицов вал. Задвижващият механизъм (41) завърта фоточувствителната рамка спрямо спираловидния шлицов вал, като по този начин я приближава или отдалечава от модула на обектива и може да реализира и функцията за фокусиране.

Патентът на Meizu едновременно спестява значителна част от вътрешното пространство на мобилния телефон или друг вид терминал и намалява неговата цена.


Вашият коментар